KILKANAŚCIE LAT NA RYNKU Kilkadziesiąt procesów o błąd medyczny, lekarski - Zespół doświadczonych specjalistów

Procedura

W przypadku, gdy poszkodowany pacjent lub jego rodzina przekonani są, iż pogorszenie zdrowia lub śmierć nastąpiły w wyniku błędu medycznego, niezwłocznie trzeba podjąć szereg czynności służących przygotowaniu sprawy:

1) Przed zgłoszeniem roszczeń należy złożyć wniosek o wydanie pełnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej z placówki medycznej, z działaniem której wiązane są negatywne skutki.

2) Poszkodowany powinien skontaktować się z profesjonalistą, który zgłosi do tej placówki odpowiednie roszczenia i uzyska informację o posiadanej przez nią polisie ubezpieczenia OC. Jeśli polisa tak istnieje – szkodę należy zgłosić również ubezpieczalni.

3) W razie odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez placówkę medyczną i jej ubezpieczalnię, należy niezwłocznie wnieść sprawę na drogę powództwa cywilnego. W przypadku, gdy strona powodowa nie dysponuje środkami na opłacenie pozwu, ma realne szanse uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych.

4) Wbrew obiegowej opinii, strategicznym błędem jest szybkie składanie w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przez personel medyczny przestępstwa. Kwestię tę dobrze skonsultować z prawnikiem – fakt prowadzenia przez prokuraturę postępowania karnego, wpływać bowiem może na wzrost ryzyka stronniczości biegłych sądowych.

5) Zasadniczo odradzam moim klientom dochodzenia roszczeń przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o błędach medycznych. Bardzo mały odsetek spraw komisje te załatwiają po myśli poszkodowanych, a górna granica możliwego do uzyskania odszkodowania jest niewystarczająca przy błędach medycznych w wyniku których doszło do poważnych następstw. Ponadto w trybie tym nie można dochodzić roszczeń rentowych.

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Matejki 48 lok. 9
60-767 Poznań
Telefon: +48 61 825-34-34
E-mail: marcin@wozniak.poznan.pl
Błędy Medyczne Poznań © 2014studio graficzne

Odszkodowania od lekarza Poznań, Wielkopolska. Błąd lekarski i odpowiedzialność lekarza to zagadnienia znane nam "od podszewki". Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć jak dostać odszkodowanie od szpitala, chcą złożyć pozew przeciwko szpitalowi, planują Państwo pozwanie lekarza do sądu nasza Kancelaria służy pomocą. Niezależnie czy chodzi o odszkodowanie za błąd medyczny czy jest to sprawa odszkodowania za zakażenia szpitalne (gronkowiec), czy zadośćuczynienie za śmierć w szpitalu chętnie podejmiemy się prowadzenia sprawy - Nawet najlepszy specjalista błąd w sztuce lekarskiej może popełnić, wówczas prawnik, adwokat czy radca prawny ze znajomością zagadnień medycznych jest "na wagę złota".