KILKANAŚCIE LAT NA RYNKU Kilkadziesiąt procesów o błąd medyczny, lekarski - Zespół doświadczonych specjalistów

RODZAJE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Poszkodowanym pacjentom lub ich rodzinom przysługują roszczenia odszkodowawcze, w przypadku gdy pogorszenie zdrowia lub śmierć nastąpi:

A. W następstwie winy szpitala lub lekarza. Wina ta nie musi być umyślna, wystarczy wykazać, że personel szpitala albo lekarz prowadząc leczenie nie przestrzegali należytej staranności, a dokonane naruszenia były przyczyną śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Rozstrzygnięcie, czy doszło do naruszeń standardów leczenia oraz jakie były konsekwencje tych naruszeń, należy do biegłego sądowego, lekarza odpowiedniej specjalności. O ile jeszcze w latach dziewięćdziesiątych biegłym lekarzom można było zarzucać znaczną stronniczość, o tyle obecnie wydawane opinie sądowe są stosunkowo obiektywne. Mimo tego, procesy o błąd w sztuce medycznej obarczone są pewnym ryzykiem związanym z opiniowaniem.

B. Pomimo braku winy lekarza lub szpitala – gdy zabieg lub leczenie zostały podjęte bez wyraźnej i pisemnej zgody pacjenta albo wówczas, gdy przed udzieleniem tej zgody pacjent nie został poinformowany o ryzyku zabiegu, możliwych skutkach i alternatywnych metodach leczenia. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego, za niewystarczającą uznaje się zgodę, niepoprzedzoną informacją o możliwych powikłaniach – nawet tych, które występują stosunkowo rzadko.

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Matejki 48 lok. 9
60-767 Poznań
Telefon: +48 61 825-34-34
E-mail: marcin@wozniak.poznan.pl
Błędy Medyczne Poznań © 2014studio graficzne

Odszkodowania od lekarza Poznań, Wielkopolska. Błąd lekarski i odpowiedzialność lekarza to zagadnienia znane nam "od podszewki". Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć jak dostać odszkodowanie od szpitala, chcą złożyć pozew przeciwko szpitalowi, planują Państwo pozwanie lekarza do sądu nasza Kancelaria służy pomocą. Niezależnie czy chodzi o odszkodowanie za błąd medyczny czy jest to sprawa odszkodowania za zakażenia szpitalne (gronkowiec), czy zadośćuczynienie za śmierć w szpitalu chętnie podejmiemy się prowadzenia sprawy - Nawet najlepszy specjalista błąd w sztuce lekarskiej może popełnić, wówczas prawnik, adwokat czy radca prawny ze znajomością zagadnień medycznych jest "na wagę złota".